Podatki o podjetju:

PODJETJE: AfricanTouch Slovenia, izdelki in storitve tradicionalne afriške umetnosti, Matej Lakota s.p.
Skrajšana firma: AfricanTouch Slovenia
Poslovni naslov:  Lancovo 8/D, 4240 Radovljica, Slovenija
Družba je vpisana v sodni register dne 01.01.2020 
Datum ustanovitve: 01.01.2020 
Dejavnost po SKD: C32.130 – Proizvodnja bižuterije
Davčna številka: 63868342
Matična številka: 8573166000
Transakcijski račun, ki je odprt pri SKB d.d., IBAN SI56 0312 7100 0945 172
Direktor in zakoniti zastopnik podjetja: Matej Lakota

© African Touch 2019

Podatki                  Zasebnost               O podjetju